ONE2COUNT:

one2count is een rekenmethodiek in de vorm van een game.

Uit onderzoek is gebleken dat veel studenten uit het VO/MBO slecht kunnen rekenen. Met ingang van het schooljaar 2013/14 is daarom de rekentoets een vast onderdeel geworden van het MBO examen.

Door de game 12count te spelen doorlopen studenten alle noodzakelijke niveaus in rekenvaardigheid volgens een onderbouwde didactiek. Docenten houden voortdurend zicht op de inspanningen en vorderingen van studenten middels het leerlingvolgsysteem.

Rekenen met one2count is vooral leuk omdat studenten zich spelenderwijs perfect voorbereiden op de eindtoets.

Summer School

Ja, ik doe mee aan de one2count summerschool

(invullen door ouders of meerderjarige student)

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Akkoord

Uw IBAN rekeningnummer ziet er zo uit: NL99 ABNA 0123 4567 89
* verplichte velden

Vragen: ONE2COUNT helpdesk: 088-3263362.