one2count is een serious game voor het MBO. Met deze game is het leuk om rekenvaardigheden bij te spijkeren of op peil te houden. Spelen en rekenen lopen op een uitdagende manier door elkaar. Spelen met cijfers, dus!

Jonge meisje

WAT IS HET?

Het MBO moet aan de slag met rekenen. Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt rekenen voor niveau 4 zelfs centraal geëxamineerd. Dit betekent ...

>
Dictactisch

DIDACTISCH MODEL

ONE2COUNT heeft als uitgangspunt een innovatief driehoeksmodel, waarvan de rekeninhoud, de lesorganisatie en de financiën de basis ...

>
Jongen

BLOG

Onderwijsvernieuwing is meer dan het toepassen van technische snufjes. Het vraagt om kennis en inspiratie, om lef en doorzettingsvermogen. Hier vindt u idee├źn en praktijkvoorbeelden.

>
Door image2

DOOR WIE?

ONE2COUNT wordt ontwikkeld door een multidisciplinair team in opdracht van Jongbloed Educatief. Er is een deskundig team samengesteld, dat ...

>

WAT IS HET?

Het MBO moet aan de slag met rekenen. Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt rekenen voor niveau 4 zelfs centraal geëxamineerd. Dit betekent dat MBO-studenten aan de slag moeten om hun rekenvaardigheid op niveau te brengen en te onderhouden.

ONE2COUNT biedt een unieke en effectieve oplossing: alle rekenvaardigheden worden spelenderwijs, maar serieus ontwikkeld. Studenten rekenen volgens een individuele leerlijn op het juiste niveau. Docenten kunnen de vorderingen in de game volgen en ondersteuning bieden waar nodig. one2count, daar kunt u mee rekenen.

DIDACTISCH MODEL

ONE2COUNT heeft als uitgangspunt een innovatief driehoeksmodel, waarvan de rekeninhoud, de lesorganisatie en de financiën de basis vormen. Het speciaal voor ONE2COUNT nieuw ontwikkelde didactisch rekenmodel vormt het hart van de methode. Dit model heeft als fundament de referentieniveaus rekenen, die leidend zijn voor het MBO onderwijs. In het ‘Referentiekader taal en rekenen’ zijn voor rekenen in totaal drie niveaus beschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen fundamentele niveaus (F) en streefniveaus (S).

Het didactisch model is ontwikkeld op basis van de drie fundamentele niveaus die in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs geëxamineerd worden.In de fundamentele niveaus worden de minimumdoelen beschreven. Deze niveaus worden uiteindelijk geëxamineerd.

In de fundamentele niveaus staat de functionele toepassing van rekenvaardigheden centraal.

De leerlijn start bij Getallen 1F. In deze categorie komen de basisvaardigheden met betrekking tot rekenen aan bod: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De overige domeinen kunnen pas aan bod komen, als (een deel van) deze basisvaardigheden beheerst worden. Vanuit Getallen 1F wordt een overstap gemaakt naar Verhoudingen 1F, Meten/meetkunde 1F en Verbanden 1F. De overstap naar een hoger niveau wordt vervolgens per domein gemaakt. Het is dus niet zo dat een leerling alle domeinen op 1F moet beheersen voordat de leerling de overstap mag maken naar 2F.

 

 

DIDACTISCHE LENTE

Er is een revolutie aanstaande in onderwijsland. Niet dat er subversieve elementen werkzaam zijn die de heleboel eens even flink op zijn kop zullen zetten. Ook niet dat de overheid bijzonder spannende plannen heeft. Eigenlijk is het andersom: het onderwijs houdt het liefst alles bij het oude, maar de maatschappij is zo veranderd dat meer en meer duidelijk wordt dat het onderwijs wel mee moet.

Op zich is het heel logisch dat de gemiddelde onderwijzer conservatief is. Onderwijzen is geen kunstje dat je even leert, het is meer een tweede natuur die je ontwikkelt en die op enig moment een vorm aanneemt die blijkt te werken. Voor leerkrachten die hebben ervaren hoe het is als het (nog) niet werkt, is het een doemscenario om de balans die ze hebben tussen orde en inhoud te verstoren. Daarnaast zijn alle beslissers mensen die groot zijn geworden met een bepaalde manier van leren en ze kunnen zich vaak maar moeilijk voorstellen dat zoiets fundamenteels als leren ook op een totaal andere manier kan. Toch gaat dat gebeuren. Vijf redenen.

De eerste is de vergrijzing. De gemiddelde leeftijd stijgt in geen enkele beroepsgroep zo hard als in het onderwijs (bron: CBS). Er vallen open plekken, die worden opgevuld met mensen die opgegroeid zijn in aanwezigheid van internet, (ook wel de generatie Einsteingenoemd) of door mensen die al een poos in het bedrijfsleven hebben gewerkt. Beide groepen brengen een andere kijk op het ontsluiten van kennis met zich mee en staan meer open voor vernieuwing in het onderwijs.

Een tweede reden is de toegankelijkheid van onderwijsmateriaal. Was het vroeger zo dat onderwijzers afhankelijk waren van de methoden die uitgevers maakten, tegenwoordig wordt door initiatieven als Wikiwijs en instanties als Kennisnet allerlei inhoud binnen handbereik gebracht. Dat maakt dat de klassieke methode steeds meer onder druk komt te staan.

Een derde reden is de verandering van de vraag van de maatschappij. Er is vrijwel geen beroep meer denkbaar waar niet in meerdere of mindere mate een PC of tablet bij gebruikt wordt. Als het onderwijs staande wil houden dat het zijn leerlingen voorbereidt op de maatschappij, dan moet de digitalisering van onderwijs in verhouding staan tot digitalisering van de maatschappij.

Een vierde reden is voortschrijdend inzicht in leerprocessen. Lang is onderwijs ingericht geweest met een leerkracht die vertelt, leerlingen die luisteren. Dat is allang niet meer zo. Leerlingen worden mondiger, leerkrachten beseffen dat een leerling niet een op een alles onthoudt wat hij hoort of leest. Gerard Westhoff's boekje 'Het geheim van de flipperkast' is een leuk voorbeeld van hoe er naar leren gekeken kan worden.

Als laatste is er de techniek die steeds meer mogelijk maakt. Repeterende taken zijn nooit leuk. Correctiewerk is dat ook zelden. Maar nieuwe techniek kan niet alleen de repeterende taken en correctiewerk overnemen, zij kan dat ook nog eens aantrekkelijk maken voor leerlingen. Serious gaming is daar een sterk voorbeeld van.

De wolken van verandering hangen in de lucht. De eerste frisse spatjes van vernieuwing zijn te voelen. Het wachten is op de frisse lentebui aan innovatie.

Jan Jaap Karsten

DOOR WIE?

ONE2COUNT wordt ontwikkeld door een multidisciplinair team in opdracht van Jongbloed Educatief. Er is een deskundig team samengesteld, dat samen zorg draagt voor de realisatie van ONE2COUNT:

Gamedesigner Sense Studios
Dataspecialist Tremani
Rekendomeinexpert Bureau ICE